Negative aspekter ved misjon

Negative aspekter ved misjon

De som driver misjonsarbeid ønsker å gjøre godt i Guds navn. Men spørsmålet er, gjør de egentlig godt? Historiene er mange om misjonærer- og organisasjoner som driver misjonsarbeid i u-land, og som kun tilbyr hjelp til de som “velger” å konvertere til kristendommen. Her står det “velger” i gåseøyne fordi […]

Om dette nettstedet

Om dette nettstedet

Her på denne nettsiden finner du masse interessant informasjon om situasjonen på Balkan, de forskjellige landene i denne regionen, deres historie og deres kultur. Dette er spennende lesning for alle som er interesserte i denne delen av verden. Det bor mange mennesker fra Balkan i Norge, og nettopp derfor er […]

Hva kan man gi?

Hva kan man gi?

Det finnes mange måter å hjelpe andre mennesker på. Den som ønsker å hjelpe med å spre evangeliet på Balkan har ett utall av muligheter til å bidra i dette arbeidet. Det handler om både teknisk, økonomisk, åndelig og sjelelig støtte til den lidende befolkningen på Europas sørøstlige grenseland. Man […]

Støtte de fra Balkan i Norge

Støtte de fra Balkan i Norge

Mye misjonsarbeid handler om å støtte mennesker i fattige land, eller i land rammet av krig eller andre indre konflikter. Sylvi Listhaug kaller dette for “å hjelpe i nærområdene”, men man bør ikke glemme at det også har kommet mange til Norge som trenger hjelp her. Å være på flukt […]

Sprer Guds ord blant sigøynerfolket

Sprer Guds ord blant sigøynerfolket

Balkan er fortsatt for kristenheten i stor grad ett tapt land. Gjennom årene før kommunismens fall var landet effektivt stengt for evangelisering, og folkene som levde under det kommunistiske diktaturet fikk kun med stor risiko for egen helse og velvære tilgang på Guds ord. Norske kristne har i dag muligheten […]

Nordmenn og giverglede

Nordmenn og giverglede

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å gi penger til veldedige formål, misjon inkludert. Denne givergleden kommer spesielt frem i juletiden, da det er viktig å tenke på andre. Men nordmenn er glad i å gi året rundt. I julen er det spesielt kristne organisasjoner som får penger, noen […]

Vi bygger en bro

Vi bygger en bro

Kan kristendom og islam leve sammen i god tro? Dette er et spørsmål de alle fleste har lyst til å svare ja på, men som historien har vist at ikke stemmer. Balkan-krigen er bare ett av mange eksempler på dette, Midtøsten-konflikten er en annen. Men, og det er et stort […]

Kristenhetens Festning

Kristenhetens Festning

Balkan var i mange århundre Europas og kristenhetens festning. De forsvarte oss mot de muslimske hordene gang på gang, men Balkan måtte til slutt gi tapt, og underkastet seg Tyrkisk, muslimsk, herskap. Men troen beholdt de som regel, og det gjorde dem trossige. Forsvarskampene som ble ført på Balkan, og […]

Den første kristningen av Balkan

Den første kristningen av Balkan

Kristne misjonærer var i tidligere tider, som i dag tett knyttet til arbeid med språk. Disse foregangsmennene var gjerne de første skrivekyndige som gikk inn i nye områder, og de lærte seg nye språk for å kunne spre evangeliet. I Syd-Amerika var det jesuittene som var foregangsmennene som tok kontakt […]