Hva kan man gi?

Det finnes mange måter å hjelpe andre mennesker på. Den som ønsker å hjelpe med å spre evangeliet på Balkan har ett utall av muligheter til å bidra i dette arbeidet. Det handler om både teknisk, økonomisk, åndelig og sjelelig støtte til den lidende befolkningen på Europas sørøstlige grenseland.

Man lever ikke av brød alene

Noe av det viktigste som man kan bidra med, er åndelig støtte, og hjelp til hverandre med å spre Herrens Glade Budskap. Dette kan man gjøre med å sende evangelister og misjonærer til ett eller flere av samfunnene i området.

Men gi oss hver dag vårt daglige brødimages-29

Om man ikke har muligheter til å arbeide direkte og på egen hånd, så kan man støtte noen av de frivillige misjonærene, eller en av forsamlingene som er blitt bygget opp med støtte fra frie menigheter i Norge. Det finnes mange forskjellige vis å hjelpe disse tiltakene på. En viktig del kan være å gi direkte økonomisk støtte, enten til prosjekter, eller for å støtte livsoppholdet til misjonsvirksomheten. Innsamlinger av materiell hjelp er også ett godt tiltak, men da gjerne til institusjoner som hjelper de fattigste av Balkans befolkning.

Hjelpesendinger gir håp i nøden og styrker troen på det gode i mennesket

Når man gir, så gir man også noe mer. Man gir håp til den som trenger det, og støtte til de fattige. De svakeste gruppene på Balkan er gjerne barn uten foreldre, som ofte lever på fattigslig vis i regionens barnehjem, hvor det sjeldent finnes nok å spise, eller nok klær og varme. Alt kan hjelpe i en slik situasjon, om det er en nesten ny genser, eller en plate sjokolade til Jul. Det samme gjelder for regionens eldre, som ofte lever på mager bistand fra samfunnet, med en pensjon som ikke lenger er verdt så mye.