Kristenhetens Festning

Balkan var i mange århundre Europas og kristenhetens festning. De forsvarte oss mot de muslimske hordene gang på gang, men Balkan måtte til slutt gi tapt, og underkastet seg Tyrkisk, muslimsk, herskap. Men troen beholdt de som regel, og det gjorde dem trossige.

Forsvarskampene som ble ført på Balkan, og som til dels er ganske vel dokumenterte, helt tilbake til den kristne romerske epoken, kan tjene som ett eksempel til oss alle, og dette er historier som vi kan bruke til å inspirere den rette troen i Balkans folk.

FESTNINGEN BYZANTIUMimages-27

Heltedådene fra kristen tid, som overlevde i skriftform, tjente blant annet som en inspirasjon til Tolkien sine bøker, Hvor Minas Tirith er en direkte parallel til Konstantinopel. Dessverre går det ikke alltid som man kan ønske seg. Hvor Minas Tirith overlevde Mordors overfall, måtte Konstantinopel gi tapt for de muslimske hordene. I 1453 døde den siste romerske keiseren i en av bymurenes bastion. Den siste rest av Romerriket gikk under.

KRISTENHETEN FORSVARER WIEN

I århundrene som fulgte utvidet Ottomane sitt muslimske imperium på europeisk jord, og spredde seg på hele Balkan. De satte seg til og med i land i Italia, og kunne i 1529, og igjen i 1683 beleire Wien, den Tyske Keiseren sin hovedstad. Da ble byen reddet av en kristen allianse under ledelse av den Polske Generalissimo Sorbietski.

FRIHETES ØYEBLIKK

Når vi nærmer oss det 19. Århundre, så har vinden endelig snudd. Muslimene og deres imperium er nå tydelig underlegent, i forhold til kristenhetens samlede styrke. Nå befris de okkuperte landene på Balkan, en etter en, eller de befrir seg selv, noe som det er verdt å vite, om man skal misjonere i regionen. Flere ganger var man også på nippet til å befri Konstantinopel, men interene stridigheter innenfor kristenheten, forgjorde planene hver eneste gang. Konstantinopel er fortsatt i muslimenes hender.