Negative aspekter ved misjon

De som driver misjonsarbeid ønsker å gjøre godt i Guds navn. Men spørsmålet er, gjør de egentlig godt?

Historiene er mange om misjonærer- og organisasjoner som driver misjonsarbeid i u-land, og som kun tilbyr hjelp til de som “velger” å konvertere til kristendommen. Her står det “velger” i gåseøyne fordi det ikke kan sies å være et valg når man må konvertere for å få hjelp, det er heller tvang. Mange fattige har nemlig ikke noe annet valg enn å konvertere, da alternativet kan være sult eller mangel på skolegang, og i noen tilfeller – mangel på tilgang til fersk vann.caravaggio_-_the_incredulity_of_saint_thomas

Selv om misjonærer har et sterkt ønske om å hjelpe de i nød, er det ikke godhjertig hvis de nekter å hjelpe de som har en annen religion. Hvor er hjertevarmen der? Selvsagt operer ikke misjonsorganisasjoner på denne måten, men det er et utrolig stort problem i bransjen. Et problem som ikke blir problematisert nok i media, eller innad i de respektive organisasjonene.

Så hva kan man gjøre? Man kan gi penger til religonsnøytrale organisasjoner, eller passe på at man støtter en misjonsorganisasjon som gir penger til alle, ikke bare de kristne. For det er nå en gang slik at alle mennesker er like mye verd, helt uavhengig av hvilken religion de tror på. Eller til og med om de ikke tror i det hele tatt. Det er på tide at norske, kristne misjonsorganisasjoner tar dette innover seg og tilbyr hjelp til alle i nød – helt uavhengig av religion, eller seksuell orientering.

Sistnevnte er nemlig også ofte et problem, da kristne organisasjoner ser ned på de homofile. Men dette er mennesker som ofte sliter nok i sine hjemland hvor homofili kan være forbudt, og de burde derfor absolutt få hjelp av norske misjonærer som ønsker å gjøre en forskjell.